Echocentrum Espérance

Combinatietest (nekplooimeting en serumscreening)

Combinatietest (nekplooimeting en serumscreening)

Voor de meest actuele informatie over Prenatale Screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom ga naar:

Onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Wat is de Prenatale screening op Down-, Edwards- of Patausyndroom (combinatietest)?

De combinatietest is een onderzoek tijdens de zwangerschap. Met dit onderzoek wordt de kans berekend op een kind met Down-, Edwards- of Patausyndroom.

De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  1. een echo-onderzoek (nekplooimeting), tussen 11+4 en 13+3 weken zwangerschap.
  2. een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, aansluitend aan de nekplooimeting, tot 13+4 weken.

De uitslag van de combinatietest bevat drie kansen:

  1. de kans op Downsyndroom (T21)
  2. de kans op Patausyndroom (T13)
  3. de kans op Edwardssyndroom (T18)

Toelichting bij de combinatietest

Met de combinatietest wordt de kans berekend dat je in verwachting bent van een kindje met een van de volgende syndromen: Downsyndroom,  Patausyndroom of Edwardssyndroom. Indien je alleen de kans op Downsyndroom wilt weten dien je dit nadrukkelijk aan jouw verloskundige of gynaecoloog te melden. Dit staat ook vermeld in de folder ‘Informatie over de screening op Downsyndroom’. Je kunt niet kiezen voor alleen een screening op Patau- en Edwardssyndroom. De voorspellende eigenschappen van de screeningstest op Patau- en Edwardssyndroom zijn namelijk beoordeeld als test in aanvulling op de screeningstest voor Downsyndroom.

De echo

Bij de echo (nekplooimeting) wordt bij het ongeboren kind de dikte van de nekplooi gemeten. De nekplooi is een dun laagje vocht onder de huid in de nek. Alle ongeboren kinderen hebben bij een zwangerschapsduur van 10 tot 14 weken zo’n laagje vocht in hun nek.

Het bloedonderzoek

Aansluitend aan de nekplooimeting van Espérance krijg je een ‘STAR verzendenvelop’ mee welke je af kunt geven op de prikpost van het SHO of op de prikpost van Ziekenhuis Rijnstate.

Voor het bloedonderzoek wordt een buisje bloed afgenomen bij de zwangere vrouw.

Het bloed wordt verzonden naar het STAR in Rotterdam, het landelijk laboratorium voor de kansberekening. In het bloed worden twee stoffen (hormonen) gemeten. In combinatie met de resultaten van de nekplooimeting wordt de kansberekening verricht.

Kansberekening

De uitslag van de combinatietest is een kans. Screeningstesten geven nooit zekerheid. Ze laten alleen zien hoe groot de kans is dat uw kind Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. Ook als de uitslag van een test gunstig lijkt, is er toch nog een (heel) kleine kans dat jouw kind geboren wordt met Down-, Edwards- of Patausyndroom. Andersom betekent een verhoogde kans op Down-, Edwards- of Patausyndroom niet altijd dat jouw kind die aandoening heeft. Uit de combinatietest kan blijken dat je een verhoogde kans (één op 200 of groter) hebt op een kind met een syndroom.

De uitslag

De uitslag van de combinatietest bevat drie kansen: De kans op Downsyndroom (trisomie 21), de kans op Patausyndroom (trisomie 13) en de kans op Edwardssyndroom (trisomie 18). Voor elk syndroom geldt dat er sprake is van een verhoogd risico als de kans één op 200 of hoger is.

Jouw verloskundige of gynaecoloog neemt contact met je op zodra de uitslag bekend is.

Het risico is verhoogd; wat nu?

Als uit de uitslag blijkt dat je een verhoogde kans hebt, neemt jouw verloskundige of gynaecoloog contact met je op om je op korte termijn uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Je kunt dan bespreken of je gebruik wenst te maken van vervolgonderzoek. Bij een verhoogd risico op Downsyndroom kun je gebruik maken van een diagnostische test (NIPT, vlokkentest of vruchtwateronderzoek). Bij een verhoogd risico blijft de kans op een gezond kindje het grootst. Een niet verhoogd risico is geen garantie op een gezond kindje. Bij een verhoogd risico op Patausyndroom of Edwardssyndroom wordt met jou besproken of een uitgebreid echo-onderzoek of een diagnostische test het beste onderzoek is om vast te kunnen stellen of jouw kindje inderdaad een van deze syndromen heeft.

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek bestaat uit één van de volgende onderzoeken:

  1. NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test)  in het kader van de TRIDENT studie. Voor meer informatie zie: Meer over NIPT
  2. Vlokkentest– het wegnemen en onderzoeken van een stukje weefsel van de moederkoek. Voor meer informatie zie: Vlokkentest
  3. Vruchtwaterpunctie– het wegnemen en onderzoeken van wat vruchtwater. Voor meer informatie zie: Vruchtwaterpunctie

Je krijgt ook vervolgonderzoek aangeboden als bij de nekplooimeting een nekplooi wordt gemeten van 3,5 millimeter of groter. Dat gebeurt zelfs als de uitslag van de combinatietest geen verhoogde kans is. Dit kan namelijk een aanwijzing zijn voor een andere aandoening. Kijk voor meer informatie over de vruchtwaterpunctie of de vlokkentest op Nvog.nl

Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat je in verwachting bent van een kind met Down-, Edwards- of Patausyndroom. Je staat dan voor de beslissing om de zwangerschap uit te dragen of te laten afbreken. Je kunt op elk moment stoppen met het vervolgonderzoek. Je bepaalt zelf wat je met de uitslag doet.

De combinatietest is geen garantie

Het is belangrijk om je te realiseren dat de combinatietest alleen de kans geeft dat jouw kind Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. Een lage kans is dus geen garantie dat jouw kind geen Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. Ook is het geen garantie dat jouw kind verder helemaal gezond is.

Tweeling

Als je in verwachting bent van een tweeling kun je ook een combinatietest laten verrichten. Je krijgt een uitslag voor elk kind afzonderlijk. Voor een nekplooimeting bij een tweelingzwangerschap wordt de dubbele tijd uitgetrokken.

Kosten en vergoeding

Als je erover denkt om een combinatietest te laten doen, heb je altijd eerst een uitgebreid gesprek met jouw verloskundige of gynaecoloog. Dit gesprek wordt vergoed uit de basiszorgverzekering. De combinatietest wordt alleen vergoed uit de basiszorgverzekering met medische indicatie. Heb je geen medische indicatie? Vraag dan naar de kosten van de combinatietest bij jouw verloskundige of gynaecoloog. Espérance kan in geen geval de kosten rechtstreeks declareren bij jouw zorgverzekeraar daarom betaal je voor dit onderzoek ter plekke per PIN en kun je de factuur later zelf declareren bij jouw zorgverzekeraar.

Jouw zorgverzekeraar betaalt de vergoedingen alleen de verloskundige of gynaecoloog een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening. Informeer daarom van tevoren bij jouw zorgverzekeraar bij welke verloskundige of gynaecoloog je terecht kunt.

COVID-maatregelen

Beste zwangere,

Onlangs zijn de COVID-maatregelen weer aangepast en dat heeft ook gevolgen voor je bezoek aan ons.

Voor ons centrum geldt dat je maximaal 1 persoon mee mag nemen naar de echo. Dat kan je partner of een huisgenoot zijn.

Bij binnenkomst en in de wachtkamer is een mondkapje dragen niet meer nodig.

Tijdens de echo vragen we jou en je partner/ huisgenoot dit wel te doen omdat je dan langere tijd binnen de 1,5 meter bent van onze echoscopiste.

Bij COVID positief, quarantaineplicht of klachten als hoesten, niezen, koorts en neusverkoudheid verzoeken wij jou om de afspraak telefonisch te verzetten: 026-3614892
Een partner met klachten mag niet mee naar binnen.

Alle andere informatie omtrent de huidige maatregelen kun je vinden op onze website.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Team Echocentrum Espérance