Echocentrum Espérance20-weken echo

20-weken echo

Voor de meest actuele informatie ga naar;

20 wekenecho | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl)

Op de website van het RIVM vind je vertalingen van de brochure in diverse talen.

Wat is de 20 wekenecho?

De 20 wekenecho is een medisch onderzoek. Een andere naam ervoor is het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Met deze echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kindje. Chromosoomafwijkingen zijn in principe niet op te sporen met een 20 weken echo. De echoscopist controleert ook of het ongeboren kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Het bepalen van het geslacht is niet het doel van de 20 wekenecho, maar als je het geslacht graag wil weten en de echoscopist kan het zien zal ze het je zeker vertellen

Wanneer is de 20 wekenecho?

Bij voorkeur tussen de 19 en 20 weken van je zwangerschap (19 weken tot en met 19 weken +  6 dagen).

Zijn er risico’s?

De echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.

Wel of geen 20 wekenecho?

Bij je verloskundige of gynaecoloog heb je een uitgebreid gesprek gehad over de 20 weken echo (counseling). Als je hebt besloten om de 20 echo te laten verrichten word je naar Espérance verwezen voor de uitvoering van de echo. Een 20 wekenecho is niet verplicht. Je bepaalt zelf of je het wilt en wat je doet met de uitslag. Bij de meeste kinderen zijn geen lichamelijke afwijkingen te zien. De uitslag van de 20 wekenecho kan je dan geruststellen. Maar de uitslag kan jou en je partner ook ongerust maken of laten schrikken. Het is dus belangrijk dat je goed nadenkt of je de 20 wekenecho wilt. Je kunt met jouw vragen ook altijd terecht bij je verloskundige of gynaecoloog.

Hoe gaat het onderzoek?

Alleen speciaal opgeleide echoscopisten mogen de 20 wekenecho doen daarom wordt je naar echocentrum Espérance verwezen. Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 40 minuten. De echoscopist maakt een echo van jouw kind en neemt de tijd om het hele kind goed te bekijken. Bij een tweelingzwangerschap wordt dubbele tijd uitgetrokken. Er zijn immers 2 kindjes waar naar gekeken gaat worden.

Wat gebeurt er bij de 20 wekenecho?

We vragen je om met een licht gevulde blaas naar het onderzoek te komen voor betere beeldvorming. Bij het maken van de echo lig je op je rug met een blote buik. Zorg dat je kleding aandoet die comfortabel is en zorgt dat de echoscopiste goed bij je hele buik kan. Vervolgens krijg je wat gel op je buik. Dit voelt soms een beetje koud aan. De echoscopist beweegt dan de echokop over jouw buik en kan zo jouw kindje bekijken. Je kunt zelf meekijken op een groot scherm.  Het maken van een echo doet geen pijn maar kan soms wel wat gevoelig zijn. Jouw kindje voelt er niets van en het is niet gevaarlijk voor jou of je kind. De echoscopist moet zich goed concentreren tijdens het onderzoek en zelf wil je ook niet afgeleid worden. Neem daarom alleen je partner of begeleider mee en laat kinderen thuis.

De uitslag van de 20 wekenecho

De uitslag  krijg je direct na het onderzoek. Maar wat zegt de uitslag eigenlijk? Geeft de 20 wekenecho zekerheid?

Bij ongeveer 5 van de 100 zwangere vrouwen ziet de echoscopist iets wat een afwijking kan zijn. Het is niet altijd duidelijk of het echt een afwijking is, hoe erg de afwijking is en wat dit voor je kind betekent. Meestal krijg je dan vervolgonderzoek aangeboden. Het is niet mogelijk alle afwijkingen te zien met de 20 wekenecho. Dat betekent dat jouw kindje toch een afwijking kan hebben als de uitslag goed is.

Wat voor uitslag kun je krijgen?

Er zijn geen afwijkingen te zien
Bij 95 van de 100 zwangere vrouwen ziet de echoscopist geen afwijkingen. Vervolgonderzoek is dan niet nodig.

De echoscopist wil nog een keer een echo maken
Het kan zijn dat de echoscopist jouw kind niet goed genoeg kan zien. Dat hoeft niet te betekenen dat er iets niet goed is met het kindje. Zo kan het zijn dat het kind niet gunstig ligt. Bij vrouwen die wat zwaarder zijn, is het onderzoek soms lastiger uit te voeren. Bij twijfel vraagt de echoscopist of je terug wilt komen om de echo nog een keer te maken.

Er is iets afwijkends gezien maar vervolgonderzoek is niet nodig.
Soms ziet de echoscopist iets op de echo waarvan bekend is dat het meestal niet ernstig is. Zoiets verdwijnt vanzelf weer. De echoscopist wil dan wel later in de zwangerschap nog een keer een echo van jouw kind maken. Zij controleert dan of het inderdaad verdwijnt.

Er is iets afwijkends gezien. Vervolgonderzoek is nodig om zekerheid te krijgen
Het kan ook gebeuren dat de echoscopist iets afwijkends ziet. De echocsopist kan geen diagnose stellen tijdens de 20 weken echo. Als de echoscopist iets afwijkends ziet  is het nodig verder te onderzoeken wat jouw kind precies heeft en wat de gevolgen zijn. Om zekerheid te krijgen, stuurt de echoscopist je dan door naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek, dat is een afdeling in het ziekenhuis.

Wat is vervolgonderzoek?

Het vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek in Rijnstate of Radboud op de afdeling prenatale diagnostiek (PND). Soms krijg je  ook een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek aangeboden.  Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat er niets aan de hand is met je kindje, maar de kans bestaat ook dat het onderzoek aangeeft dat je kind een aandoening heeft. Dat bericht kan gevoelens oproepen van verdriet of ongerustheid. Na een afwijkende uitslag krijg je snel een afspraak met een gespecialiseerde arts.

In de folder op de website van het RIVM is beschreven hoe een vervolgonderzoek in zijn werk gaat: https://www.pns.nl/documenten/informatie-over-20-wekenecho-incl-vertalingen

Middels onderstaand animatiefilmpje krijg je een goed beeld hoe een echo in zijn werk gaat. Het filmpje geeft een beeld van zowel de 13- als de 20-weken echo en legt tevens het verschil uit tussen deze twee onderzoeken.

 

Kosten 20 wekenecho

De kosten van de 20 wekenecho bij Espérance worden vergoed vanuit de Rijksbegroting. Je hoeft dus niets zelf te betalen.

Vergoeding vervolgonderzoek
Als bij de 20 wekenecho iets afwijkends wordt gezien, kun je kiezen voor vervolgonderzoek. De kosten vallen binnen het basispakket van jouw zorgverzekering. Het kan zijn dat dit ten koste gaat van je eigen risico. Vraag dit na bij jouw zorgverzekeraar.