Echocentrum Espérance

Klachten

Heeft u een klacht? Blijf er niet mee rondlopen

Bespreek uw klacht met uw echoscopist

Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw echoscopist, want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om u en uw kindje goed te begeleiden. Zit u met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als u er al een tijdje mee rondloopt. We kunnen er samen over praten en we proberen er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of u geruststellen. Of op een manier gaan werken waar u zich prettiger bij voelt.

We maken graag een aparte afspraak met u. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als u het lastig vindt om het gesprek te voeren, kunt u iemand die u vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

U kunt daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 026-3614892 of via het mailadres info@echocentrum-esperance.nl

Dient u bij voorkeur uw klacht schriftelijk in, dan kunt u het zelf verwoorden en indienen per mail via het mailadres van Espérance. Gebruikt u liever ons klachtenformulier dan mag u dat formulier aanvragen via dit mailadres.

Schakel een klachtenfunctionaris in

Wilt u meer weten over uw rechten of wilt u advies? Of wilt u uw klacht ook met iemand anders bespreken? Of vindt u het prettig als iemand u helpt bij het indienen van een klacht? Neem dan  contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met u waarover u ontevreden bent en wat u zou willen bereiken met uw klacht. Zij adviseren u wat u kunt doen. Ze helpen u ook om het gesprek met ons aan te gaan als u dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan u en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris

Espérance is aangesloten bij het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088-0245123. U kunt ook een mail sturen naar het CBKZ

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op  https://klachtverloskunde.nl

Het centrum of de echoscopist probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, uw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt u van ons bericht wat we hebben gedaan met uw klacht.

Dien een geschil in bij de Geschilleninstantie Verloskunde

Kijk voor meer informatie op  https://www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Als u er het centrum of de echoscopist en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Een klacht indienen bij de Geschilleninstantie Verloskunde

Secretaris:  Mw. E. van Mackelenbergh
073 – 689 18 90

info@geschilleninstantieverloskunde.nl

COVID-maatregelen

Beste zwangere,

Onlangs zijn de COVID-maatregelen weer aangepast en dat heeft ook gevolgen voor je bezoek aan ons.

Voor ons centrum geldt dat je maximaal 1 persoon mee mag nemen naar de echo. Dat kan je partner of een huisgenoot zijn.

Bij binnenkomst en in de wachtkamer is een mondkapje dragen niet meer nodig.

Tijdens de echo vragen we jou en je partner/ huisgenoot dit wel te doen omdat je dan langere tijd binnen de 1,5 meter bent van onze echoscopiste.

Bij COVID positief, quarantaineplicht of klachten als hoesten, niezen, koorts en neusverkoudheid verzoeken wij jou om de afspraak telefonisch te verzetten: 026-3614892
Een partner met klachten mag niet mee naar binnen.

Alle andere informatie omtrent de huidige maatregelen kun je vinden op onze website.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Team Echocentrum Espérance