Echocentrum EspéranceKlachten

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen

 

Bespreek je klacht met jouw echoscopist

Het is belangrijk dat je je goed voelt bij jouw echoscopist, want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en jouw kind goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar het mag óók als je er al een tijdje mee rondloopt. We kunnen er samen over praten en we proberen er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier werken waar jij je prettiger bij voelt.

We maken graag een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als  je het lastig vindt om het gesprek te voeren, kun  je iemand die je vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

Je kan daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 026-3614892 of via het mailadres myriam@echocentrum-esperance.nl

Dien bij voorkeur jouw klacht schriftelijk in, dan kun je het zelf verwoorden en indienen per mail via het mailadres van Espérance. Gebruik je liever ons klachtenformulier dan mag je dat formulier aanvragen via boven genoemd mailadres.

 

Schakel een klachtenfunctionaris in

Wil je meer weten over jouw rechten of wil je advies? Of wil je jouw klacht ook met iemand anders bespreken? Of vind je het prettig als iemand jou helpt bij het indienen van een klacht? Neem dan  contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met jou waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met jouw klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken.

Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

 

Contact met de klachtenfunctionaris

Espérance is aangesloten bij het CBKZ(Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088-0245123.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op  https://klachtverloskunde.nl

Het centrum of de echoscopist probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, jouw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met jouw klacht.

 

Dien een geschil in bij de Geschilleninstantie Verloskunde

Kijk voor meer informatie op  https://www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Als je er met het centrum, de echoscopist en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of jouw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Secretaris:  Mw. E. van Mackelenbergh
06-83570586

info@geschilleninstantieverloskunde.nl