Echocentrum Espérance

Het bestuur

Bij de oprichting van Espérance is het bestuur gevormd door Dr. H. Zondervan, gynaecoloog, en F. Annot, directeur van de Stichting STBN.
In 2006 hebben verloskundige praktijken de Stichting STBN (Landelijke organisatie voor facilitering en ondersteuning van eerstelijns verloskunde, www.stbn.nl) verzocht hun belangen in Espérance op financieel en beleidsmatig niveau te vertegenwoordigen voor de eerste drie jaar. Inmiddels hebben vijf verloskundigenpraktijken een coöperatie opgericht: SABEL (Samenwerking Binnen de Eerste Lijn). SABEL heeft de aandelen van de Stichting STBN overgenomen en vanaf 1 juli 2009 wordt Espérance bestuurd door twee verloskundigen namens de coöperatie SABEL en twee gynaecologen namens de maatschap gynaecologie van het Rijnstate ziekenhuis.

Bianca Bruijns
bestuurslid namens SABEL
Rachel Reintjes
bestuurslid namens SABEL
Ronald Mouw
Gynaecoloog Rijnstate
Ashley Merién
Gynaecoloog Rijnstate

COVID-maatregelen

Beste zwangere,

Ook wij willen ons graag houden aan de huidige COVID-maatregelen.

Voor ons centrum geldt dat je maximaal 1 persoon mee mag nemen naar de echo. Dat kan je partner of een huisgenoot zijn.
Tevens is het dragen van een mondkapje verplicht bij binnenkomst in het gebouw en tijdens de echo.

Bij klachten als hoesten, niezen, koorts en neusverkoudheid verzoeken wij jou om de afspraak telefonisch te verzetten: 026-3614892
Een partner met klachten mag niet mee naar binnen.

Alle andere informatie omtrent de huidige maatregelen kun je vinden op onze website.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Team Echocentrum Espérance