Echocentrum EspéranceTarieven

Tarieven per 1 januari 2023.

De volgende onderzoeken worden vergoed door jouw zorgverzekering (termijnecho en Specifieke Diagnose Echo) of uit de Rijksbegroting (13- en 20-weken echo);

Counseling            € 72,71

Termijnecho         € 55,89

Diagnose echo     € 46,58  (Groei- of  vitaliteitsecho, placenta lokalisatie of ligging van het kindje)

13 weken echo     € 148,92  (Eerste trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek)

20 weken echo    € 185,26  (Structureel Echoscopisch Onderzoek) Voor een tweeling € 358,54

Deze bedragen worden jaarlijks aangepast

De termijnecho en de diagnose echo behoren tot de verloskundige basiszorg, gaan niet ten koste van jouw eigen risico en worden door de ziektekostenverzekeraars volledig vergoed. Bij de meeste zorgverzekeraars kan Espérance deze kosten rechtstreeks declareren. Dit geldt niet voor een restitutie polis. In dat geval word je verzocht het bedrag contant en gepast af te rekenen.

Het aantal niet of te laat afgezegde afspraken zien we helaas stijgen. Daarom voeren wij tot onze spijt per 1 december 2023 een zogenaamd “no show” tarief in. Dat wil zeggen dat je een rekening krijgt als je de afspraak vergeet of niet (op tijd) afbelt. Als je meer dan een kwartier te laat komt kan het onderzoek niet meer plaatsvinden, om degene die ná jou een afspraak heeft niet te duperen. Ook in dat geval brengen we je het gemiste consult in rekening. Het tarief is afhankelijk van het soort onderzoek waar je voor ingepland stond. Voor de diagnostische echo’s en termijnecho brengen we je € 25 euro in rekening, voor de eerste of tweede trimester echo € 50 euro.